TARİHTEN EVVELKİ ZAMANLAR

Hint medeniyetinin kıdemi meselesinde ilim âlemi aynı fikirde değildir. Son zamanlarda bulunan tasviri yazılar müstesna olmak üzere yazılı abideler İskender zamanına kadar bile çıkmaz. Hindistan, tarihçesi olmayan bir memlekettir. Müslüman devrine ait tarihini müslüman yazarlar tespit etmişlerdir. Daha önceki devirleri batı âlimleri bulmaya çalışıyorlar. Bu âlimler Grek, Latin, İran, Çin, Türk ve Arap vesikalarının ve son zamanlarda arkeolojinin yardımıyla İslam devrinden evvelki Hint tarihini tespit etmeye uğraşıyorlar.
Bu nedenle Hint medeniyet ve tarihinin kronolojisi, yani katî olarak zamanları, bilhassa tarihten evvelki devirler için, henüz tahmin derecesini geçememiştir. Hint âlemini iyi bilmeyenler, Hintlilerin mukaddes kitapları hiçbir devir ve zaman kaydını ihtiva etmediğini ve Buda' nın yaşadığı tarihin en aşağı 2 asırlık bir farkla tahmin olunabildiğini, hıristiyanlığın ilk devirlerinde hüküm süren en meşhur bir Hint hükümdarının saltanat zamanının keza iki, üç asırlık bir farkla tahmin edilebileceğini öğrenince şüphesiz hayrete düşerler. Hindistan'ın mazbut ve ortak tarihi yoktur. Çünkü bu kıtanın ne coğratî bir merkezi, ne anane ile vücuda gelmiş bir başkenti, ne onu bazı kanunlarla sıkı bir suretle alakadar eden inanışlar ve ne de ortak bir gelecek arzusu vardır.
Hindistan'da hiçbir vakit hakikî bir birlik olmamıştır. Ancak Hint toplumunu ecnebilere kapayan sosyal ve dinî bir sistem, zahirî bir beraberlik görülmüştür. Bu toplum, kendi aralarında bile birbirinden ayrı kısımlar halinde kalmıştır. Hindistan'da tarihten evvelki zamanlar henüz tamamıyla belli değildir; yani yazının kullanılmasından evvelki zamana ait yerli belgeler ciddî olarak henüz tetkik ve muayene olunmamıştır.
Bugün ormanlı mıntıkalara sığınmış siyah ahalinin vaktiyle bütün memleketi kapladığı sanılmaktadır. Bu ahali lisan âlimlerinin iddiasına göre Çin Hindistam'nı ve Malezi adalarını işgal eden Malayo-Polinez ailesine mensuptur. Bunlara Mumla denir. Kendilerinden daha yüksek tiple cemiyetler tarafından kovulan bu siyah ahali, ilkel hallerini korumuşlardır. Şimendifer, telefon ve elektrikle temasa geldikleri hald insan cemiyetlerinin en ilkel hallerini muhafaza eden bu ahaliden bugün Hindistan'da beş milyon kadar yaşamaktadır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI