MISIR IN İLK AHALİSİ

Büyük bir medeniyet yapmış olan Mısır halkı nereden gelmiştir? "Eski Mısırlılar, Nil sahillerinde, çok eski devirlerden beri yerleşmişler ve orada tarihten evvelki devirlerin cereyanı esnasında medeniyetlerini, yavaş yavaş kurmuşlardır. Bu medeniyet sahipleri, bir cihetçe şimalî Afrika'da bugün dahi yaşamakta olan Tuareklere mensupturlar. Son keşifler ispat etti ki, Nil vadisi ve Delta, evvela taş devrinde, bundan sonra, millattan 5000 sene evveline doğru tunç devrinde tanındı. Tunç madeni, Kalde'den gelmiş olan kabileler vasıtasıyla A y ' d a n getirilmiş olmalıdır. Bu kabileler, daha evvel Nil sahilleri üzerinde yerleşmiş olan yerli ahali ile, o zamanlar karışmış olmalıdır. Mısırlılar, ihtimal Süveyş berzahıyla Asya'dan gelmiş bir kavimdir. Fakat, bunlar, Mısırlıların tarihi hakkında, bir şeyler bilinmeye başlandığı zaman, çoktan beri Mısır'da yerleşmişlerdi. Mısırlıların kaynağı söz konusu oldukça birçok âlimler, Asya kıtalarını Mısır ahalisinin kaynağı olarak görmektedirler. Morgan ve Amelino, kıymetindeki âlimler için birçok bitki cinslerinin geldiği Mezopotamya, Firavunların pek yüksek mukadderata doğru sevk ettikleri bu ırkın beşiği olarak değerlendirilmelidir. Pittart, Mısırlıların ırklarından söz ederken "bir ırkın taşıdığı Namü isminin asyalı" demek olduğunu söylüyor. Tuarcg, Turgui'nin çoğulu olarak kullanılmakladır. Bunlar kuzey Afrika'ya Hazar havalisinden gitme Türklerden olmalıdır. Gerçekte, bu mıntıkalarda Hazar tipi taş aletler bulunmuştur. Jacques de Morgan ın bu noktayı aydınlatan bazı fikirlerini de analım: "Herhalde bazı sanatların Dicle, Fırat ve Kerka nehirlerinden, Suriye, Palestin, Nil vadisine... geçmiş olması hakikata benziyor. "Bu sanatlar, belki Yakın Asya'nın kuzeyinden keçi ve koyun memleketlerinden gelmiştir. Orta Asya halkının ilk muhacereti veyahut hiç olmazsa bu insanların fikirlerinin ilk intikal ve intişarı en eski olmalıdır. Bu insanlar Mısır'da henüz yontma taştan silah ve aletler kullanan adamlar buldular. Yine bu insanlar, Afrika'nın kuzey sahillerinde yontma taş sanatları yerine başka san'atlar ikame eden yerlilere tesadüf etmiş olmalıdırlar.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI