MISIR DA DİNİ İNANIŞLAR

Mısırlılar, yüzlerce ve yüzlerce tanrılara taparlardı: Güneş'e, Ay' a, hayvanlara... Mısır ilahları içinde en çok tanınmışları, hayvan ilahlar idi. Her şehrin, kedi, timsah, kurbağa veya aslan, kurt, çakal, leylek, akrep gibi bir hayvan ilahı vardı. Böyle özel ilahlardan başka, genelin taptığı ilahlar da vardı; mesela Güneş... Kendisine tapılan hayvanın cinsinden bütün hayvanlar o mıntıkada mukaddes idi. Bunları öldürenler idama mahkûm olurlardı. Milattan bir asır evveline kadar, Mısırlıların düşünüş biçimi böyleydi. Bu asırda, İskenderiye'de bir Romalı, bir kedi öldürdüğü için, ahali tarafından derhal öldürüldü. Mısırlılar, mabutlarının bazılarını bir insan vücudu ve hayvan başı veyahut insan başlı hayvan vücudu şeklinde temsil ederlerdi. Hayvanlardan, bilhassa Apis öküzüne taparlardı. Papazlar, bir mabedin içine, seçilmiş bir öküz korlardı. Bu öküzü beslerler ve ona hizmet ederlerdi. Halk, gelir bu öküze tapardı. Bu hayvan ölünce onu mumyalarlardı. Ondan sonra, öküz mükellef bir mezara gömülürdü. Bu gülünç şeylerin sebebi şudur: İlkel insanlar, tabiatın kuvvetlerinden korkarlardı. Birde, ilkel insanlar, adeta hayvanlarla birlikte yaşarlardı. Konuşmayan, fakat birçok şeyler anlayan bu yaratıklar, onlarca esrarengiz ve mukaddes oldu. Taptıkları mabutlar ve hayvanlar arasında iyilikçi ve kölülükçü olanları vardı. İyilikçilere tapmaktan amaç, onlardan yeni nimetler istemekti. Ötekilere ise fenalıklarından korunmak için tapındırdı. Mısırlıların, tanrısallık hakkındaki inançlarının kaynak ve safhaları incelenirse şu sonuçlara varılır: samî, hamî Mısırlılar, Mısır'da ilk medeniyet kuran Türk kabilelerinin, adeta bayrak gibi, kabile birliği işareti olan, doğan, kurt gibi hayvan sembollerini ki şüphesiz Türklerce de mukaddes idi özel ilahlar mertebesine çıkardılar. Bir taraftan da Türklerin en büyük gördükleri kâinatın kuvvetlerine taptılar. Özellikle Güneş, onların ilahı oldu. Fakat, Güneş, Osiris battıktan sonra korkunç bir karanlık basıyor. O da ilah olmak lazım Ertesi gün, ufuktan çıkan güneşi "Osiris"in oğlu kabul etmişler, Güneş (Horus).. Karanlık ilahının, fenalığı Ay'ın ışığıyla bertaraf olunca, ortada itibara değer. Güneş Horus ve Ay / 'sis kalıyor. Fakat, Horus'un babası Osiris, ki kayıplardadır, onu da unutmamak lazımdır. İşte, hayvanlardan ve tabiatın kuvvetlerinden yüzlerce ilahlara insanları taptırmanın maskaralık olduğunu anlayan papazlar, belli başlı ilahları hiçe indirmişlerdir: Baba (Osiris), Oğul (Horus), Ana (İsis). Teslis denilen inancın esası budur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evlenemiyorum !

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

ZARA BAHARDA KUŞLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ