MISIR DA ÇÖKÜŞÜN SEBEPLERİ

Kadeş meydan savaşını yapan Eti ordusu, yalnız Anadolu ahalisinden ibaret değildir. Bu orduda aynı ırktan olan birçok kitleler de vardı. Özellikle, Girit ve bugün Yunanistan denilen kıta ahalisi de bulunuyordu. Bunlar memleketlerini boş bırakarak, Anadolu ırkdaşlanyla beraber İkinci Ramses ordusuna karşı, gitmişlerdi. Kadeş savaşı müsait neticelenmediğinden, bunlar dağıldılar. Bunu fırsat bilen, Doriler evvela birçok çeteler gönderdikten sonra Epir kuzeyinden kuvvetli kollarla inerek, bugün Yunanistan denilen kıtayı ve sonra Girit inde dahil olduğu adaları zapt ettiler (m.ev. 1200). İstilacı Doriler geçtikleri yerleri kan ve ateş içinde bıraktılar. Bu vahşet önünde, şaşkınca bir kaçışma oldu. Vatanları gasp olunan bu insanlar korkunç olmuşlardı. Üçüncü Ramses bir belgesinde; "Adalar artık sükûnetini kaybetmiştir" diyor. Karalar da aynı halde idi. Adalardan ve Trakya'dan Anadolu'ya kuvvetli bir göç akını yöneldi. Eti devleti, bu büyük karışıklık neticesinde aynı ırktan olanlar tarafından batırıldı. Bu sıralarda, Pelesati adında bir kitle de Mısır sınırında göründü. Bunlar; kadınları, çocuklarıyla beraber kağnılara veya gemilere yığılı olarak Suriye yoluyla, karadan ve denizden gelmişlerdi. Hiçbir kavim bunların önünde dayanmamıştı. Üçüncü Ramses, onları ancak Magedo' da durdurabilmişti. Fakat Pelesatiler ismini verdikleri Palestin kıtasında yerleşmekten men edilmedi (m.ev. 1193). Bu suretle, Firavunlar Suriye'yi kaybettiler. Bu yeni tehdit karşısında sınırlarına çekilip orada savunmaya mecbur oldular. Firavunlarda ortaya çıkan zaaf, dahilinde de tehlikeli karışıklıklann başgöstemesine yol açtı. Memleket, küçük küçük, birtakım prensliklere ayrıldı. Bunun sonucu olarak, Mısır, Habeşistan'ın Papaz Krallarının idaresine düştü. Bundan sonra m.ev. yedinci asırda Mısır, Asurlular tarafından istila olundu. Tahrip edildi; bugün harabesi dahi mevcut değildir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI