HİNDUİZM DE CEMİYET VE AİLE

Hinduizm, Hinduluk, bir din olmaktan ziyade sosyal bir teşkilattır. Esası, Kast denilen zümredir. Zümre, doğuş itibariyle aralarında evlenebilen ve beraber yemek yiyebilen insanların toplamıdır. Bu kurala uymamak, zümre haricinden kadın almak, özellikle yabancı bir elden gıda almak, zümreden çıkarılmayı gerektirir. Zümre aynı zamanda bir meslek birliğidir. Herkes ecdadından miras yoluyla aldığı mesleği yapmak mecburiyetindedir. Fakat bu mecburiyet katî değildir. Bu usul, muhtelif cinslerden oluşan ve başka suretle disiplin altına alınması güç bir cemiyet içinde iyi bir çare gibi görülür. Belli başlı dört kast vardır. Kurban merasimi yapmak ve eğitmekle görevli Brahmanlar, silahla intizamı muhafazayla görevli askerler kaşatriyalar, Sudra denilen çiftçiler. Üst tarafı yerleşim merkezleri dışında yaşayan ve murdar sayılan meşguliyetlerle vakit geçiren kitledir (Parya) Vedalarda zikredilen bu taksimat haricinde bugün birçok zümreler meydana gelmiştir. Kast, Hindistan'ın siyasî teşkilatının hücresi ve köyün esasıdır. Köy aynı kasttan insanların yaşadığı bir yerdir. Hindistan'da site vücut bulmamıştır. Şehir, belediye teşkilatı olmayan köylerin birleşmesinden hasıl olmuştur. En büyük hüküm ve nüfuz racanın elindedir. Bir köy ağasına ve büyük bir mıntıkanın reisine raca denir. İmparator Asoka, Raca sıfatıyla yetinmiştir. Daha sonraları büyük kral manasına olan mahraca adı çıktı. Raca, intizamı temin, memleketi müdafaa ve zümrelerin temizliğini muhafaza, adaleti temin ve cezaları tatbik etmekle yükümlüdür. Bunları yapabilmek için tebaası gelirinin onda birini alabilir. Aile, devletin küçük bir numunesidir. Evlenen çocuklar, baba evini terk etmezler. Mal taksim edilmez. Çokeşliliğe müsaade vardır. Eş olacak kadın parayla satın alınır. Ailede kız bir yüktür. İhtiyaten erkenden evlendirilmesi tavsiye edilir. Bu hal küçük yaşta çocukların evlendirilmesi âdetini doğurmuştur. Kocası ölen kadın bir daha evlenmez. Yalnız yaşamaya ve sık sık oruç tutmaya ve kaynanasının esiri olmaya mahkûmdur. Bu eziyetli hayata tahammül etmektense, bazı kadınlar kendilerini yakarlar. Bütün bu karışık teşkilatın esası yalnız âdettir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI