HİNDU DİNİ

Budistlik, milattan evvel üçüncü asırdan milattan sonra yedinci asra kadar Hint medeniyet ve sanatı üzerinde pek etkili olmuştur. Fakat Budizm en parlak zamanlarında bile bütün Hindistan'ı kapsamamıştır. Brahmanlık inanışları da itibar görüyordu. Milattan sonra sekizinci asırdan itibaren Brahmanlık galebe çaldı ve Budizmi tamamen yuttu. Milattan sonra sekizinci asırdan bugüne kadar Hindistan, Brahman ilahlarından başka mabut tanımamıştır. Brahmanlık, asırların etkisiyle millî Hint dini (Hinduizm) olmuştur. Hint dini, halkın bütün inanışlarını, ibadetleri birleştiren bir dindir. Bu din üç şekilli tanrı esasına dayanır. Buna Hint teslisi (üçlemesi) derler. Bunlar Brahma, Vişnu ve Siva'dır. Brahma, kâinatın ruhu ve yaratıcısıdır. Heykellerde dört başlı ve dört kollu gösterilir. Bazen yanında iyi konuşan ve musiki tanrısı olan karısı Sarasvati bulunur. Vişnu, Hindistan'ın en eski tanrılarındandır. Eski Vedalarda Güneş tanrısı idi. Dört kollu tasavvur olunur. Karısı, güzellik ve dünya ilahesidir. Bu tanrı âlemin yaratılışı dönemlerinde dünya muhafızıdır. Vişnu' nun insan şeklindeki sembolü Rama' dır. Sivcı, Hint teslisinde yıkıcı bir rol oynar. Dehşet tanrısıdır. Tabiatın kayıt altına alınmayan kuvvetlerini temsil eder. Ölüm, hayat şartı olarak yaratılış kanunudur. İşte, Siva, dünya değişikliklerinin esası olan tahripkâr kuvvetleri temsil eder. İyilik, fenalık, sevecenlik, gaddarlık, olmak ve olmamak üstündeki bu hikmet, Sivaizmdir. Heykellerde Siva, çıplak ve dört kollu olarak tasvir edilir. İki insan gözünden başka, alnında da bir göz gösterilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evlenemiyorum !

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

ZARA BAHARDA KUŞLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ