ESKİ MISIR DA SANAT

Bugüne kadar tanıyabildiğimiz Eli belgeleri sanat hakkında çok kıymetli bilgi vermektedir. Kültepe, Üyiik harabelerinde milattan iki bin sene evveline kadar giden belgeler bulundu. Bunlardaki eserlerde açık belirti elbiseye aittir. Anadolu yaylasının, sert iklimine uygun bir surette manto uzundur, başlık yüksektir, pabuçlar kıvrıktır... Başkent olan Boğazköy ve onun 150-200 hektar etrafında bareliyefler ve İlah resimleriyle süslü kapılar bulundu. Şehir, eski olmalıdır. Fakat 202' m.ev. 1300 tarihine doğru yağma edildiği için bize kalan eserler, genellikle liti imparatorluğunun son asırlarına aittir. Boğazköy'den uzak olmayan Üyük'te de bir Eti sarayı vardır. Bu saray, dinî merasim gösteren bareliyeflerle süslüdür. Oradan uzak olmayan Yazılı kayayı tanıyoruz. Aynı türden bir sıra abideler de batıya doğru, İzmir'e kadar yayılır. Bu abideler bir taraftan da Toroslara ve Suriye kuzeyine ve Mezopotamya'ya kadar gider. Tel Halefle bulunan "Peçeli ilahe" önemlidir. Etiler sanatı Karkemiş'te, Zincirli'de m.ev. 9. ve 8. asra kadar özelliklerini koruyor. Ondan sonra bu son noktalarda Asur sanatıyla karışıyor. Şehirlerin tahkimatı, Ön Asya'da başka yerlerde tesadüf edilenlerden farklı değildir. Saray, genişliğine bina edilmiştir. Kaide ve Girit'te de böyledir. Miken mimarlığında olduğu gibi uzunluğuna değildir. Boğazköy sarayında sütunlar yoktur, fakat milattan 2000 sene evvel yapılmış olan Zincirli sarayında vardır. Başlıca süsler, duvarların ve sütunların altına yapılan kabartmalardır. Bunlar sebebiyledir ki Etilerin sanatından cidden söz edilebilir. Boğazköy'de bir kapıyı süsleyen bir Savaş ilahı, Etilerin pek kıymetli bir heykel traşlık numunesidir. Küçük tunç eserlerde kıymetlidir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evlenemiyorum !

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

ZARA BAHARDA KUŞLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ