BABÜR İMPARATORLUĞU

Hindistan'ın kuzeyinde derebeyler birbirleriyle kavga ederken batı ufuklarında beliren müslüman Türkler memleketin hayatı üzerinde pek önemli etki yaptılar. Müslümanlık 712 tarihinden itibaren Sint havalisinde nüfuza başlamıştı. 988'de bütün Kâbil vadisi Müslüman olmuştu. 1001'de Gazneli Mahmut, Hint akınına başladı. 18 sene içinde Hindistan'ın göbeğine kadar girdi. Afganistan'da, evvelce Gaznelilere tâbi olan Herat ile Gazne arasındaki Gorlular Afganistan'da zayıflamış olan Gazneliler devletini yıktılar (1148) ve Hindistan'a da girerek Gaznelilerin hâkim oldukları bütün yerleri aldılar. Bütün kuzey ve orta Hindistan büyük Türk Gor devletinin ülkesi oldu (1200). Dahilî mücadeleler yüzünden Gor devleti zayıflayıp parçalanınca, vaktiyle hizmetlerinde bulunan beylerden Ay Bey adında bir Türk kölemeni Hindistan'daki Gor devleti ülkesini ele geçirerek Hint hükümdarı oldu (1210). Ayhey in kurduğu Hint Türk Kölemenler devleti 1290 tarihine kadar devam etti. Bunlan Afgan Türklerinden Kılcîler takip ettiler. Kılcîler, 320'ye kadar Delhi de hüküm sürdüler. Kılcîleri, Türk Tuğluk sülalesi izledi (1321). Bunlara Avrupalılar yanlış olarak Tağlak derler. Gorlular, Karahitay Türkleridir. 14. asrın başlarında Delhi Türk padişahları Dekkan'ı, ve Misor'u zapt ettiler. Fakat aynı asrın sonunda, Bengale, Ut ve Dekkan havalisindeki Türk valiler, merkezî hükümet zayıflayınca evvela muhtar, daha sonra müstakil oldular. Bu suretle birleşik Müslüman Türk Hindistan'ı, 12 kadar mahallî sülale arasında parçalandı. İşte Hindistan'daki büyük Türk devletinin, parçalandığı Tuğluklar zamanında Timur Hindistan'a girdi ve 1388'de Delhi yi zapt etti. Timur, bütün Hindistan'ı alabilirdi. Fakat orada yerleşilince, evvelce gelip kalan Türkler gibi, ırkın yozlaşacağını, doğacak çocukların yerli ahali gibi gevşek olacağını, bir iki nesil sonra kuvvet ve kahramanlığın azalacağını anlayarak beş ay ve on yedi gün oturduktan sonra çıkıp gitti. Timur'un Hindistan'dan çıkmasını gerektiren başka sebepler de vardı. Tuğluklardan sonra, Seyitler, Lodiler Delhi'de hâkim oldular. Delhi Türk padişahlığı, Lodi lerden İbrahim zamanında, 1527'de Timur soyundan Babur tarafından zapt olundu. Babur'un Hindistan'da kurduğu imparatorluğa, Mogal (Mogul) imparatorluğu diyorlarsa da, adlandırma hatalıdır. Babur yalnız Pencap, Doap ve Ud'u zapt etmişti. Babur'un halefleri Humayun, Ekber, Cihangir, Şahicihan ve Orengizip, Babur'un fetihlerini artırarak bütün Hindistan'ı zapt ettiler. Bu sülalenin kurucusu Babur bir kahraman ve Türk dehasının muhteşem bir temsilcisi ve yenilmek bilmeyen Timur a layık bir Türk cengâveriydi. Orengizip (1659-1707) zamanında sülale yozlaşarak çöküş başladı. Bu düşüş, Acem Şahı Nadir in Hint seferine ve İngiliz ve Fransızların Hindistan'da yerleşmesine sebep oldu. Bir ticaret şirketi halinde Hindistan'a gelen İngilizler gittikçe kuvvetlendiler. Babur sülalesinin en son padişahı İkinci Bahadır Şah, 1858 ekim ayında ailesiyle birlikte İngilizler tarafından yakalanarak Hindiçini'de Rangori a sürüldü.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evlenemiyorum !

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

ZARA BAHARDA KUŞLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ