YAŞAM DÖNEMLERİ

Jung'a göre, insan yaşamı dört aşamadan geçer: 1) Çocukluk: Bu dönem doğumdan erinliğe dek sürer. Doğumu izleyen ilk yıllarda çocuk için pek bir sorun yoktur. Çünkü sorun olabilmesi için ego gerekir. Bu dönemde çocuk bilinçlidir ama, algıları henüz örgütlenmemiştir ve bilinçli belleği genellikle geçici niteliktedir. Bundan ötürü iç güdülerinin egemenliğinde yaşar ve ebeveynine aşırı bağımlıdır. Genellikle onların ruhsal ortamını paylaşır. Davranışları düzensiz ve denetimden yoksundur. Düzenin bir bölümü, belirli zamanlarda acıkma ve dışkılamada olduğu gibi, içgüdüler tarafından sağlanırsa da, önemli bir bölümü ebeveyni tarafından programlanır. Sonraları, özellikle bellek süreleri uzadıkça, ego karmaşası ve ona ilişkin bir kimlik duygusu oluşmaya başlar. Çocuk, kendisinden birinci kişi (ben) olarak söz etmeye başlar. 2) Gençlik ve Genç Yetişkinlik: Jung, erinlikle başlayan bedensel değişikliklere ruhsal devrimlerin eşlik ettiğinden söz eder. Gerek genç ve gerek ebeveyn için zorlu geçen ergenlik döneminde, psişe, çok çeşitli kararlar almak ve toplumsal yaşama yeni uyum biçimleri geliştirmek zorundadır. Bu sorunlar, çocukluk düşlerinin sona ermesi ve gerçek yaşamın beklentileriyle baş etme çabalarının başlamasına neden olur. Gerekli hazırlığı tamamlayarak bu döneme ulaşan genç, çocukluk oyunlarından yetişkin uğraşlara geçişi fazla zorlanmadan gerçekleştirebilir. Çocukluk düşlerini sürdürmekte ve gerçekliği kabul etmemekte direnenler için bu dönem, önemli bazı sorunları da birlikte getirir. Genç yetişkinlik dönemi, meslek ve eş seçimi gibi dış sorunların yanı sıra, bazı iç sorunları da ortaya çıkabilir. Bunların tümünde ortak olan yön, çocukluk düzeyindeki bilinçten kopma güçlüğüdür. Benliğimizin derinlerindeki bir eğilim (çocuk arketipi), büyümektense çocuk olarak kalmayı yeğler. 3) Orta Yaş: Bu dönem 35 ve 40 yaşlar arasında başlar. Kişi artık çevresine uyum yapmış, bir meslek edinmiş, evlenmiş ve çocukları olmuş, toplumun bir parçası durumuna gelmiştir. Günlük bazı engellenmeler ve düş kırıklıkları dışında önemli sorunları olması beklenmezken, orta yaş, kendine özgü bazı uyum güçlükleriyle karşılanır. Yaşamın ikinci yarısı, kişinin hazırlıklı olmadığı bazı yeni değerlere uyum yapmayı gerektirir. Orta yaşlı kişinin yeniden uyum yapmasını gerektiren bu değerler manevi niteliktedir. Gizil bir durumda, psişede her zaman var olmuş olan bu manevi değerler, gençlik yıllarının dışa dönük ve maddeci tutumlarının şişmesiyle ihmale uğramışlardır. İkinci yaşam döneminde edinilmiş olan yöntemlerin terk edilerek ruhsal enerjinin yeni kollara kanalize edilebilmesini sağlayabilmek, yaşamın en zorlu aşamalarından biridir. Birçok insan bu aşamayı başarılı bir biçimde gerçekleştiremez. Psikiyatristler araştırmalarını daha çok, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yaşlılığa odaklaştırarak orta yaşın sorunlarına ilgisiz kalmışlardır. Jung'un bu konuya eğilme nedenlerinden biri, mesleklerinde başarılı olmuş ve toplumda seçkin bir yer edinebilmiş çok sayıda orta yaşlı kadın ve erkeği tedavi etmiş olmasıdır. Bu insanların çoğu, ortalamanın üzerinde zekâya sahip ve üstün yaratıcı nitelikleri olan kişiler olduğu halde, bunalımlı olmalarının başlıca nedeni, yaşam coşkusunu yitirmiş olmalarıydı. Yaşamlarını boş ve anlamsız bulduklan için çöküntüye girmişlerdi. Jung'a göre çöküntünün nedeni, bu insanlann toplum içinde bir yer kazanma çabasına kullandıkları enerjinin, ulaşılmak istenen amaç artık gerçekleşmiş olduğundan, bu alandan çekilmesi ve geride bir boşluk bırakmış olmasıydı. Üstelik bu, herhangi bir şeyle doldurulamayacak bir boşluktu. Jung'a göre, bu dönemde yaşama yeniden anlam katabilmek için varılması gereken yer, maddeci amaçların ötesinde, manevi ve kültürel boyutları içerir. Bir başka deyişle, orta yaş, insanın kendisini tanıma ve içsel derinliklerini hissedebilmesinin zamanıdır. 4) Yaşlılık: Yaşlılık dönemi bir bakıma çocukluğa benzer. Kişi bilinç dışına gömülür ve sonrasını pek düşünmeksizin yok olmayı bekler.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evlenemiyorum !

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

ZARA BAHARDA KUŞLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ