TÜRKLERİN ANA YURDU

Türklerin Ana Yurdu Asya'dadır. Asya, Ege denizinde, Hint denizinden kuzey Buzdenizine kadar uzanan ulu bir kara parçasıdır. Doğuda büyük deniz sahillerinde Kore ve onun güneyinde yarım daire şeklinde denize girmiş Çin kıtası vardır. Güneyde denize doğru önemli çıkıntı. Büyük Hint yarımadasıdır. Bunun doğusunda Sumatra, Cava, Borneo, Filipin adaları içine doğru uzanan Hindo-Çin yarımadası ve Hint batısında Arap yarımadası göze çarpar. Batıda Karadeniz ve Akdeniz içinde uzanan Anadolu vardır. Bunun kuzeyinde Anadolu gibi Büyük Asya kıtasına bağlı olan Avrupa bulunur. Avrupa, beş kıtadan biri diye sayılmasına rağmen, gerçekte ayrı bir kıta değildir. Asya'nın batıya doğru bir çıkıntısından ibarettir. Doğudan batıya inen yaylalar Asya'nın belkemiğini oluşturur. Bu yaylaların genişliği ve yüksekliği orta kısımlarda heybetli derecelere varır. Kore, Hiınakıya silsilesi, Hazar denizi ve Baykal gölü arasında bulunan yaylalar dünyanın en yüksek ve en geniş yaylalarıdır. Göklere baş uzatan dağlar ve korkunç kum çölleriyle yemyeşil sevimli su boyları bu alanda yan yana gelmiştir. Yeryüzünün artan ve eksilen yüksekliklerinin en geniş taraçalan burada azametli dağ parçalarıyla çevrilmiştir. Büyük Kadırgan (Kingan) dağlarından Baykal havzasına, oradan Altay dağları boyunca İtil havzasına vararak, Hazar denizi havzası, Hindukuş, Pamir, Karakurun, Karanlık dağlan yoluyla ve Sarı ırmakla tekrar Kingan dağlarına ulaşan çizgi içinde kalan bölgeye Orta Asya yaylası denir. İşte Türkün Ana vatanı buralardır. Orta Asya'nın güneyinde yükselen Himalaya dağları, Çin içlerinden başlayarak doğudan batıya uzanan ve Kafkaslardan Kırım'ın içine kadar varan büyük bir silsiledir. Bu silsilenin göklere 8840 metre uzanmış ehramları aşılarak kuzeye, Baykal istikametine ilerlendikçe, Karakurunı, Altın, Üstün, Arka ve Karanlık dağların sıra gövdeleriyle karşılaşılır. Bunlardan sonra Pamir kökünden ayrılıp Çin Türklerini ikiye bölerek Turfan ilerisinde Gobi'ye saplanan Tanrı dağlarına varılır. Daha kuzeyde Sibir'e doğru cephe almış Altaylar gelir. Balkaş ve Aral gölleri kuzeyinde ucu bucağı belirsiz otlaklar uzanır.ö Orta Asya'nın güneyinde Çinin, Hint'in sulak ovaları ve İran yaylaları; kuzeyinde de Sibir vardır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI