TAO DİNİ

Tao dini, eski Çin'in Konfüçyüs'le yarış edebilecek şöhrette diğer filozofu Lao-tscu tarafından kurulmuştur. Aile adı Lfdir. Bu da Konfüçyüs gibi, hayatının bir anında memurluktan çekilmiş, kendini tamamen bilime, okumaya ve tefekküre vermiştir. Ruhun sonsuzluğuna kani, tek tanrıcı ve tamamıyla metafiziğe dayanan mesleğine göre, kâinat "bakmakla görülmeyen, dinlemekle işitilmeyen. aranmakla bulunmayan, varlık ve yokluk kendisinde bulunan bir yaratıcının, Tao' nun eseridir. Lao-tscu filozofun asıl ismi değildir. Bu kelime "ihtiyar çocuk" manasınadır. Asıl adı, ananeye göre "Tan" olan filozof ak saçlı ve ak kaşlı doğduğu için Çinliler kendisine İni Lao-tscu ismini verdiler. Siyasî tarih kısmında Türk olduklarını söylediğimiz Çeu sülalesi başkenti olan Lo şehrinde memurdu. Doğuşu yine aynı hükümet şehirlerinden, şimdiki Honan vilayetinde Kiyocin kasabasında, M.Ö. 604 yılındadır. Oğlu Vcy sülalesini kuran Topa Türkleri hükümdarlarından Tuğan Kaan'ın generallerindendi. Konfüçyüs mezhebi; insanların maddî ihtiyaçlarını, hayatın hakikî şartlarını esas tutar. Bu bakımdan daha canlı, daha pratiktir. Tao dini ise, hemen hemen tümüyle ruha ve ruhun ihtiyaçlarına önem verir, maddî hayatı düşünmez. Lao-tscu da Konfüçyüs gibi devletle milletin münasebetlerine, halk kitlelerinin idaresine ait hükümler konmasına çalışmıştır. Fakat koyduğu esasların istikameti çok ayrıdır. Lao-tscu devletin halkın işine mümkün olduğu kadar az karışması, bilhassa talim ve terbiye hususlarına hiç karışmaması kanaatinde bulunur, "Millet, ancak, hürriyetini kendi elinde tutmak ve işlerini kendi kendine yürütebilmekle payidar olur" derdi. Tao dini sonradan gelen dinî düşünürlerin tahrifleriyle çok bozulmuş, iMOtseunun koyduğu tek tanrı teorisi bir sürü ilahlardan mürekkep bir putatapıcılık mahiyetini almış, metafizik esaslar da simyacılık, falcılık, sihirbazlık tatbikatı şekillerine dökülmüştür.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI