KUZEY ÇİN VE GÜNEY ÇİN

Mongolya yaylasının güney taraçaları halinde başlayan kuzey Çin, sıcağı ve soğuğu şiddetli bir alandır. Toprağı verimli ve bereketlidir. Bu verim batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Sarı Irmak burada kollarıyla birlikte bir buçuk milyon kilometrekare genişliğinde engin bir ovayı sular. Anadolu'nun Mendires ırmağı gibi, Sarı Irmak da sık sık taşar ve ara sıra yatak değiştirir. Tarihin kaydettiği büyük taşkınlıklardan bazılarında milyonlardan fazla insan boğup sürüklediği vardır. Asırlardan beri araba ve kağnı tekerleklerinin oyduğu yollar üstünde, aralıksız kervanlar bu ovayı boydan boya geçerek Büyük Setin ötesindeki ülkelere ipekli kumaş ve çay taşırlar. Batıda çok yoğun olmayan nüfus, doğuya doğru gittikçe artar ve en doğudaki Şantung vilayetinde kilometre başına 264'e çıkar. Ağaçlıklarda insanlar gibi batıdan doğuya gelindikçe çoğalır.
Güney Çin
Güney Çin, kuzey Çin'den büsbütün ayrı bir manzara gösterir. Ova kısmı daha düzlüktür; Gök Irmak ve bütün yan kolları, San Irmağa nispetle gemi gidiş gelişine daha elverişlidir; onun için burada jong ve kayık, deve kervanlarının yerini tutmuş, kağnı yok denecek kadar azalmıştır. Güney Çin'in ana damarı, ağır akışlı, derin sulu Gök Irmak, düz ve sınırsız bir vadiye göller ve bataklıklar yayarak doğu Çin denizine ulaşır. Güney Çin'in sıcak iklime yakın tatlı bir iklimi vardır. Hava kuzeydeki gibi soğuk değildir. Yağmurlar kuzeye nispetle daha çok ve muntazam yağışlıdır. Toprak zengin, çaydan kâfur ağacına kadar hemen her bitkiyi yetiştirmeye kabiliyetlidir. Memleketin başlıca servetlerinden biri olan pirinç, bir ufuktan bir ufka, Gök Irmak boylarını kaplar. Güney Çin'in her tarafında nüfus sıktır. Ovanın, güneyde son bulduğu alanda sarp ve yalçın dağlar bulunur. Bunların öte tarafında, güney Çin denizi sahilleri, Çinlilerce asırlarca devam eden temaslarına rağmen, özelliklerini korumuş muhtelif ırk tiplerine mensup ahaliyle meskûndur. Burada Sikiyang çayından başka önemli su yoktur. Deniz kıyıları insanlarıyla ilişkilerini kesmiş, medeniyete yanaşmaz ve medeniyeti yaklaştırmaz vahşi kabileler barınmaktadır. Bunların, ilk Çin yerlilerinin, ilkelliklerini muhafaza etmiş esas tipleri olduklarına ihtimal verilmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI