İNSANLARIN GEÇİRMİŞ OLDUĞU DEVİRLER

Tarih yazı ile başlar. İlk insanların dünya yüzünde yaşamaya başladıklarından itibaren, tarihin başlangıcına kadar geçen çok uzun bir mazi biliyoruz. Bu mazi, tarihten evvele ait kalıyor. Demek ki, insan cemiyetlerinin hayatları bir başlangıca göre iki zamana ayrılır: 1. Tarihten evvel zamanlar; 2. Tarih zamanları. Tarihten evvelki zamanlarda yaşamış olan insanların hayatları hakkında bize bir fikir veren, onların bıraktıkları eserler olduğunu biliyoruz. Bu zamanlar dört devreye ayrılır:
1. Yontma taş devri;
2. Cilalı taş devri;
3. Tunç devri;
4. Demir devri.
Bu devirlerin adları insanların hayatlarını savunmak ve ihtiyaçlarını saylamak için kullandıkları maddeye ve maddeyi işleyişlerine göre verilmiştir. Bu devirler, insanların medenî hayat ilerleme aşamalarını gösterir. Gerçekten, devirden devire, sürekli ilerleme olmuştur. Fakat sanılmasın ki, dünyanın her mıntıkasında, aynı zamanda yaşamış olan bütün insan kitleleri, bu ilerleme aşamalarını, aynı zamanda katetmişler ve aynı zamanda ortak tarihî devirleri yaşamaya başlamışlardır. Böyle olmamıştır. Bazı insan cemiyetleri ya daha yetenekli olduklarından yada muhit ve ahvalin kendilerine uygun şartlar vermiş olmasından dolayı, diğer insan cemiyetlerinden daha çabuk ilerlemişlerdir. Medenileşmiş kavimlerin, tarihten evvelki zamanlarının ne kadar devam ettiğini kesin olarak bilmek mümkün değildir. Herhalde, hepsinin, vahşilik halinden çıkmak için geçirdikleri zamanlar, pek uzundur. Bütün insanlar için yontma taş devri, kaba taş devrini geçirerek en uzun sürmüş bir devirdir. Diğer devirler daha fazla süratle birbirini takip etmiştir. Yontma taş devrini, Doğulular, milattan 12 000 sene evvel atlayabildikleri halde, Avrupalılar, bu tarihten 5 sene sonraya kadar bu devri yaşamaya devam etmişlerdir; yani Avrupa'da milattan ancak 7 sene evvel bu devirden çıkılabilmiştir. Tunç devri, en eski medenî ülkelerde, Summer'de milattan 6000 - 7000 sene evvel, Mısır'da ise bundan sonra başlamıştır. Bu kıtalarda demir devri başlarında yazı icat edilmiş ve tarih devri açılmıştır. Avrupa'da yazı bilinmeksizin, dört belli devir geçirilmiştir. Yontma taş devriyle insanlar, taşları taşla yontarak muhtaç oldukları her türlü aletleri yaparlardı. Bu devirde insanlar, ilkel ve sefilce bir hayat geçiriyorlardı. Evvela, açık havada yaşadılar, sonra nehirlerin yakınlarında ağaç kovuklarına, kaya oyuklarına, mağaralara sığındılar. Bunun için bu devre, mağara devri de denir. Fakat, daha çok balığı olan su. daha çok avı olan orman aramak üzere sık sık yerlerini değiştiriyorlardı. Çünkü ziraat biliyorlardı. Avladıkları balıkları, hayvanları ve elde ettikleri bitki köklerini ve yabani yemişleri yiyorlardı. Bu insanlar elbise yapmasını bilmiyorlardı. Hayvan derilerine sarınıyorlardı. Bugünkü mevcut hayvanlar, daha o devirde yaşamaya başlamışlardı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI