İNSAN İLİŞKİLERİ

Nevrotik kişi benmerkezcidir ve ilişkilerinde bencildir. Diğer insanların istekleri ve ihtiyaçları onu ilgilendirmez. İlişkilerinde tutarsızdır. Bazen üstünlüğünü kanıtlamak için insanlarla yoğun bir ilişkiye geçer, kendini eksik ve yetersiz bulduğu zamanlarda ise onlarla karşılaşmamaya çalışır. İlişkilerinde aşırı bağımlıdır, ancak bunu üstü kapalı bir biçimde yaşar. Kendine ait sorunları başkalarının çözümlemesi için çaba harcar, kendisine güç görünen durumlardan kaçınmak için türlü özürler yaratır. Yukarıda izlenmiş olan liste, Adler'in "nevrotik tamalgı şeması" ya da "gelişmemiş toplumsal ilgi" gibi kavramlarının içeriğini oluşturur. Bu liste dikkatlice incelendiğinde, Adler'in normaldışı davranışların tanılanmasmda etkinlik kavramına verdiği önem fark edilebilir. Adler'e göre normal ve sağlıklı davranışların temel özelliği, insanın çevresinde karşılaştığı çeşitli durumlarla etkin bir biçimde baş edebilmesidir. însan, yaşamı boyunca sürekli olarak sorunlarla karşılaşır. Bununla baş edebilmesi, belirli bir etkinlik düzeyini sürdürebilmesine ve sorun çözümü yeteneğine bağlıdır. Nevrotik kişinin etkinlik düzeyi düşüktür. Abartılı ödünleme çabaları insanın sorun çözme yeteneğinin gelişmesini engeller. Sorunlara çözüm bulmak düşünce örüntülerinde belirli bir esnekliği gerektirir, oysa nevrotik kişinin düşünce sistemi katı ve değişmez niteliktedir. Bu nedenle, belirli tipteki olaylardan özellikle korkar ve onlarla gerçekten baş edemez. Bu durumlarla her karşılaştığında tekrar yenilgiye uğrar. Nevrotik kişi, sürekli, üstünlük maskesinin düşeceği ve yetersizliğini ortaya çıkaracak durumlarla karşılaşacağı korkusu içindedir. Böyle bir durumla gerçekten karşılaştığında yaşadığı eksiklik duygusu öylesi yoğun ve acıdır ki, kendi gözündeki üstünlük imgesini koruyabilmek için tüm psikolojik güçlerini kullanarak bazı yöntemleri harekete geçirir. Bu yöntemler için Adler, nevrotik koruyucular terimini kullanır. insanlar çeşitli nevrotik tepkiler geliştirirler ve bunlar arasında kişiliğe özellikle egemen olan tepki biçimi nevrozun türünü belirler. Tüm nevrotiklerde ortak olan bazı normaldışı davranış özellikleri vardır. Ancak, kişinin nevrozunun kendine özgü nitelikleri, geliştirdiği koruyucu tepkiler tarafından belirlenir. Koruyucu tepki eğilimleri kişinin "temel karakter özelliklerini oluştururlar. Farklı nevrozlar, farklı korunma tepkileri üzerine kurulurlar. Adler'e göre, insanın koruyucu tepki yöntemini seçmesi ve geliştirmesi onun yaratıcı özelliğidir. Kişi bunları, eksiklik duyguları ortaya çıktığında duyduğu sıkıntıyı azaltmak ve kendisini üstün gördüğü zamanlardaki olumlu duyguları artırmak amacıyla seçer. Adler, koruyucu tepkileri iki grupta inceler (Ford ve Urban, 1963): I — Saldırganlık: 1) Küçük Düşürme: Kişinin üstünlük çabaları diğer insanları yoksun bırakmaya yöneliktir. 2) İdealleştirme: Bu tepki biçiminde kişi, ulaşılmaz idealler geliştirerek, çevresindeki insanları bu niteliklere ulaşamadıkları için küçümser. Olduğu biçimiyle dünyayı (aslında gerçekliği) eleştirir. 3) Çevreye Aşırı İlgi Gösterme: Diğer insanların sorunları ve çıkarlarıyla candan ilgili görünme biçiminde geliştirilen bir tepkidir. Bu tepki biçiminde kişi, diğer insanlar kendi sorunlarını çözümleyemezmişçesine davranır, çevresindekilere öğütler verir. 4) Suçlama: Bu davranış türünde kişi, çevresindekileri, özellikle aile üyelerini suçlar: "Eğer babam böyle olmasaydı ben harika bir insan olurdum!" 5) Kendini Suçlama: Bu tepki biçiminde kişi, kendini suçlamayı bir diğer insanı küçük düşürmek için kullanır. Örneğin, matematik derslerindeki yetersizliğini açıklarken, üstü kapalı ve dolaylı olarak öğretmenini eleştirir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

Evlenemiyorum !

TWİTCH DE BELA VARDIR ELANUR RAP DÜNYASININ YILDIZI