Çin'de Türk Medeniyetinin Yeri

Çin'de, eski yerlilerin eseri olmayıp istilacı bir kavim tarafından getirilmiş ve tarihin bildiği en eski medeniyetlerle her zaman bir medeniyetin varlığı gerçekleşmiştir. Bu medeniyetin. Mısır'dan veya Elamdan gelmiş olabileceği hakkındaki teori, bugün için tarihî uzmanların (Sinolog) hiçbiri tarafından kabul edilmemektedir. O halde, bu medeniyet nereden gelmiş ve kimler tarafından getirilmiştir? Çin'de kazı yapan heyet başkanı tarihçi ve arkeolog Andersson, Kansu ve Honan'da çıkan eserlerle Hazar doğusunda Altay kazısında bulunanları karşılaştırarak, bunların aynı medeniyetten doğma olduğunu, Çin'de bulunan ve kaynağı mutlaka Türkistan olan bu medeniyetin büyük göç kafileleriyle önce Kansu çevresine ve oradan bütün Çin'e yayıldığını iddia ediyor. Bu büyük göçün nedeni Orta Asya Türklerinin uğradığı iklim değişikliği ve artan kuraklıktır. Aynı alanlarda kazı ve inceleme yapmış olan Arne: "Çin'de keşfedilen ilk medeniyet eserlerinin garptan gelen medenî ve medenileştirici müs-tevliler tarafından getirildiğini" söylüyor. Tarihçi Sinolog Karlgren; Honan ve Mançurya'da bulunan Neolitik devir eserlerinin belki Çin yerlilerinin en ilkel medeniyetlerine ait olabileceğini, fakat, bu medeniyetin, Çin'in batısında ırk bakımından Çin yerlisi olmayan bir kavmin getirdiği daha yüksek medeniyetin etkisi altında gelişmiş olabileceğini belirttikten sonra, yüksek medeniyetiyle Çin yerlisini taş devrinden çıkarak gelişmeye sevk etmiş olan bu kavim, "Hiç şüphesiz Türk ırkına mensuptu!" diyor. Bütün geniş Çin ülkesi birdenbire medenileşmemiştir. En eski zamanlarda medeniyet yalnız kuzey taraflarında idi ve Sarı Irmak havzasının küçük bir kısmıyla sınırlıydı. Diğer taraflara buradan yayılmıştır.Tarihi, zamanımızdan 9000 sene evveline kadar çıkarılan bu önemli medeniyet Orta Asya Türklerinden yalnız Çin'e değil, aynı zamanda Mezopotamya, Mısır ve Hint'e dahi geçmiştir. Önce Mısır ve Mezopotamya'da, son yıllarda Hint'in kuzeyinde ve Hazar çevresinde bulunan sanat eserlerindeki ortak nitelikler Türk medeniyetinin yayıldığı alanın yalnız Çin'den ibaret kalmamış bulunduğunu göstermektedir. Sir Aurel Stein, Paphael Pumpelly, Andersson, Arne, Riclıthofen, Karlgren gibi bilim adamları, Orta Asya'nın eski medeniyetlerin anayurdu olduğunda birleşmektedirler. Tarih ve arkeoloji üstatlarının vardıkları şu sonuca bakılarak kuvvetle hükmedilebilir ki, arkeolog Pumpellf ye göre milattan 9000 yıl evvele çıkan Türk ana medeniyeti, Mezopotamya. Anadolu ve Mısır'a nasıl ve hangi sebepler altında gitmiş ise, kuzey Çin'e de aynı surette ve aynı sebepler yürütüşü ile gelmiştir. Eski Türkelinin batı taraflarından ayrılanlar Hint'e, Anadolu'ya, Mezopotamya'ya geçmişler; doğu tarafında bulunanlar da sonradan Çin adı verilmiş olan alanlara inmişlerdir. Kuzey Çin'in ana yurda en yakın olması ve iklim, toprak ve saire gibi tabiat şartlarının Türklerce şüphesiz Mezopotamya ve Mısır gibi uzak ellerden daha iyi bi-linmesi dolayısıyla, Türk medeniyet tohumunun saçılcığı alanlardan en kıdemlisinin burası olabileceğini söylemek mümkündür.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evlenemiyorum !

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

ZARA BAHARDA KUŞLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ