BUDA DİNİ

Miladın ilk asrında Çin'e giren Buda dini ancak dördüncü asra doğru Hunlar zamanında yayılış fırsatı buldu. Buda dinini Hunların, Çin'de siyasî bir amaçla genel din haline getirmeye çalışmış bulunmaları çok muhtemeldir. İlk zamanlarda Çin bilginlerinin şiddetli karşı çıkmalarıyla karşılaşan Buda dini Çin'de ancak eski ananelere uyulduktan sonra, 8. asır başlangıcına doğru sağlam olarak tutunmaya ve geniş ölçüde yerleşmeye muvaffak olabildi. Bu dini kuran Saka Muni insanlar arasında sınıflar, zümreler ayrılığı yerine genel ve kapsamlı bir kardeşlik kurmak istiyor; yalan söylemeyi, hırsızlığı, adam öldürmeyi, hatta herhangi bir canlı varlığa ilişmeyi yasak ediyordu. Ancak, bu filozofun insanlardan istediği bunlardan ibaret değildi. Dünya ile alakaların kesilmesini, münzevî ve tecrit olunmuş yaşanmasını, daima bekâr kalınmasını da istiyordu. Konfüçiyüs ve taraftarları Buda dininin Çin'de bütün dinleri söküp atarak genelleştirilmesinin önüne, işte bu son noktalardan hücum ederek geçebildiler. Çin, dinlerin, inanışların ilk saflıklarını en az koruyabildikleri bir alandır. Orada bütün dinler, en uzak geçmişin cahillik devirlerinden kalmış görenekler, ananeler, hurafeler ve batıl inanışlar tesiri altında aslî yüzlerini kaybetmişlerdir. Bu tesir, yalnız dinî inanışlarda değil, bütün sosyal hayat safhalarında açık olarak görülür.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Evlenemiyorum !

UDEMY NİN EN BAŞARILI VE ÜCRETSİZ KURSLARI

ZARA BAHARDA KUŞLAR GİBİ ŞARKI SÖZLERİ